close

טופס 101 מקוון עובדי מדינה

הינך בעמוד אשר מציג את טופס 101 מקוון עובדי מדינה, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

עובדים במוסדותיה השונים: משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, מערך בתי המשפט, מוסדות הרבנות הראשית, מערכת הביטחון, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, מערכת החינוך, מערכת הבריאות ומוסדות בתי החולים ונוספים. שכר עובדי המדינה במגזרים השונים נקבע בהסכמי שכר ותחת תנאי ההסכם הקיבוצי, ומנוהל על ידי חברת מלם שכר, המעמידה לרשות העובדים מערכת של כלים דיגיטליים לתיעוד, רישום ומעקב אחר השכר, התנאים הסוציאליים הנצברים וחבויות המס.

כיצד נקלטים פרטי העובד במערכת

מערכת השכר הפועלת בשירות המדינה כוללת רישום שלכל עובד אשר נקלט לעבודה במגזר הציבורי. הרישום הראשוני יבוצע על ידי הגוף הקולט/המעסיק.

עם תחילת העבודה ולא יאוחר משבעה ימים ממועד זה, על העובד למלא טופס 101 מקוון עובדי מדינה, במערכת מלם שכר.

כיצד ניתן למלא טופס 101 לעובדי מדינה

הכניסה למערכת תתבצע על ידי העובד, באמצעות סיסמא אישית שיקבל מן המעסיק בתהליך הקליטה.

הגישה למילוי טופס 101 מקוון עובדי מדינה ניתנת מעמוד הבית של חברת מלם שכר, תחת הלשונית: פתרונות: מערכת שכר, או באמצעות חיפוש ישיר ממנוע החיפוש: 101 מלם.

עם השלמת הליך הזיהוי והכניסה ופתיחת הטופס, יתקבל מסמך דיגיטלי אשר כולל את מירב הפרטים הנדרשים, בניהם: פרטי המעסיק, ופרטים אישיים של העובד.

על העובד לוודא את אמיתות הפרטים הללו, ובמקרה של מידע שגוי, חסר או לא מדויק- לבצע תיקון.

בהמשך הטופס יידרש העובד לסמן את הפרמטרים הנכונים לגביו, בין רשימת סעיפים קיימת המפרטת את התבחינים המזכים בהקלת מס.

בגין סעיפים מסוימים יידרש העובד לצרף אסמכתאות, דוגמת: אישור רשות מקומית על מגורים ביישוב מזכה, אישור עליה ואסמכתאות אחרות.

עם השלמת הפרטים, ניתן לשלוח את הטופס בצורה דיגיטלית ובלחיצת כפתור, לתיעוד הפרטים ולהטמעה במערכות השכר ובתחשיבי המס.

מלבד בשלב הקליטה של העובד ולאחריה, טופס 101 מקוון עובדי מדינה יש למלא מדי שנה בחודש ינואר, נכון לאותה שנת מס.

במקרה של שינויים או טעות במילוי הטופס, ניתן למלא ולהגיש טופס 101 מקוון חדש, בכל שלב ומועד.

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי