close

טופס 101 משרד הביטחון

הינך בעמוד אשר מציג את טופס 101 משרד הביטחון, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

מערכת הביטחון במדינת ישראל מונה מספר גופים, בניהם: משרד הביטחון, השבכ והמוסד, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וערוצי ביטחון נוספים. בשונה מחיילי צהל המצויים בשירות חובה, עובדי מערכת הביטחון במוסדות האחרים הם במעמד עובדי מדינה, אשר שכרם ותנאי העסקתם כפופים להסכמי שכר קיבוציים, וחבות המס החלה עליהם זהה לחבות המס החלה על כלל העובדים במשק.

טופס 101 משרד הביטחון הוא טופס אותו נדרש למלא ולהגיש כל עובד במשרד הביטחון ובארגונים הפועלים תחתיו.

טופס 101 משרד הביטחון הוא טופס אחיד, המיועד לדיווח נתוני העובד, פרטיו האישיים ופרטים נוספים, כאשר דיווח זה מיועד אל משרד האוצר ורשויות המס הפועלות במסגרתו.

טופס 101 אינו בא ליצור בירוקרטיה מסועפת, אלא מיועד למעשה לטובת העובד, ומאפשר לו למצות את זכויותיו בחוק להקלות ולהטבות מס, ולהפחתת חבות מס הכנסה בגין השכר שלו.

איתור ומילוי טופס 101 משרד הביטחון

טופס 101 לעובדי משרד הביטחון ניתן למלא בצורה דיגיטלית, באמצעות טופס מקוון.

הטופס נמצא באתר מלם שכר- אשר אחראי על ניהול שכר לעובדי מדינה.

ניתן להגיע לטופס גם דרך אתר משרד האוצר- טופס 101- כניסה למערכת המקוונת.

הכניסה למערכת והגישה לטופס מצריכות פרטי משתמש וסיסמא, אשר ניתנת לעובד על ידי המעסיק הישיר.

לעובד רשום במערכת ניתנת אפשרות כניסה באמצעות מספר תעודת זהות וטלפון נייד, וקבלת קוד אישי.

את הטופס יש להגיש לראשונה במעמד הקליטה ולא יאוחר משבעה ימים ממועד תחילת ההעסקה, ובהמשך מדי שנת מס, בחודש ינואר של אותה שנה.

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי