close

טופס 101 משרד החינוך

הינך בעמוד אשר מציג את טופס 101 משרד החינוך, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

משרד החינוך הוא משרד ממשלתי, אשר מעסיק עשרות אלפי עובדים, ומהווה את המשרד השני בגודלו, עבור מורים בכלל מסגרות החינוך, גננות ועובדים בתפקידים תומכים רבים אחרים. שכר עובדי משרד החינוך נקבע בהסכמי שכר אל מול הגוף המייצג: ארגון המורים או הסתדרות המורים. במטרה להסדיר את תחשיב מס הכנסה המחויב בחוק, ולהביא למיצוי זכויות מלא של עובדי מערכת החינוך להקלות ולהטבות מס להן זכאי כל עובד במשק, נדרשים עובדי המשרד למלא טופס 101 משרד החינוך.

מה הנתונים הנדרשים למילוי על ידי העובד

טופס 101 משרד החינוך הוא טופס רשמי של רשות המיסים בישראל, אשר נחלק למספר חלקים:

  • פרטי המעביד- חלק זה ימולא על ידי המעביד. במקרה של טופס 101 משרד החינוך מקוון, פרטי המעביד ימולאו אוטומטית על ידי המערכת.
  • פרטים אישיים- פרטים אישיים מלאים החל משם ומספר זהות, ועד לכתובת מגורים, מצב משפחתי, פרטי בן/שבת זוג וילדים.
  • פרטי העסקה- מועד תחילת עבודה, סוג הסכם עבודה.
  • פרטים על הכנסות נוספות- מקום עבודה נוסף, קצבאות מחייבות במס.
  • רשימת פרמטרים מזכים להקלות במס לבחירה ולסימון על ידי העובד.
  • הצהרה וחתימה.

מתי יש להגיש טופס 101 משרד החינוך

טופס 101 כרטיס עובד ובקשה להקלה במס הוא טופס שעשוי לכלול פרטים משתנים, ועל כן אין מדובר בהגשה חד פעמית, כי אם שנתית.

את הטופס יש להגיש בנפרד בגין כל מקום עבודה, עם הקליטה במקום העבודה ולא יאוחר משבעה ימים ממועד תחילת ההעסקה.

לאחר מכן יש להגיש טופס 101 חדש ועדכני מדי שנת מס, בחודש ינואר של אותה שנה.

המקרה של שינויים במצב האישי, באזור המגורים (במקרה של שינוי המשפיע על תחשיב המס), או כל שינוי בפרמטר מזכה, יש להגיש טופס 101 עדכני.

היכן ניתן למצוא טופס 101 משרד החינוך

טופס 101 לעובדי משרד החינוך יש להגיש בצורה מקוונת, באתר מלם שכר.

הגישה לטופס מחייבת רישום וקבלת סיסמא ראשונית מן המעסיק, ומילוי הטופס מתבצע בצורה קלה ונגישה.

עם מילוי פרטי הטופס יש לצרף מסמכים דוגמת העתק תעודת זהות הכולל ספח, ובמקרה של זכאויות נוספות- אסמכתאות מתאימות.

הטופס משודר למערכת ומהווה אסמכתא לתחשיב מס הכנסה ולניצול הטבות מס.

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי