huppert

מנוע חיפוש טפסים

huppert הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתר ממשלה וכדומה

copyrightⒸ 2022