close

טופס 101 משרד האוצר מינהלת הגמלאות

הינך בעמוד אשר מציג את טופס 101 משרד האוצר מינהלת הגמלאות, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

מנהלת הגמלאות במשרד האוצר היא הזרוע האמונה על תשלומי קצבאות הפנסיה התקציבית, לגמלאי המדינה. אתר מנהלת הגמלאות מאפשר לעובדים בשירות המדינה במערכות ובמסגרות השונות כניסה מאובטחת ונגישות למידע האישי, לרבות ביצוע מגוון פעולות הנוגעות למימוש זכויותיהם, וכן למלא ולהגיש טופס 101 משרד האוצר מינהלת הגמלאות, להסדרת הטבות המס ולמיצוי שלהן.

מהו טופס 101 לגמלאים

חוקי המס בישראל מחייבים מיסוי של כל הכנסה מעבודה, כמו גם הכנסות מקצבה, וחל גם על הכנסה מקצבה שמקורה בחיסכון פנסיוני.

חבות המס נקבעת על פי מדרגות הכנסה, כאשר המדינה מעניקה הטבות והקלות מס לאזרחים, בהתייחס למספר תבחינים מזכים.

החוק מעניק הטבות מס לגמלאים אשר מקבלים קצבה שמקורה בחיסכון פנסיוני, וקובע פטור ממס בגין 52% מן ההכנסה.

נוסף לזאת, ייתכנו הקלות מס נוספות העומדות לזכות גמלאים, כתוצאה מעמידה בתבחינים הנוגעים לנכות, מעמד עולים חדשים, תושבים חוזרים, ניצולי שואה, מגורים ביישוב מזכה ואחרים.

טופס 101 מינהלת הגמלאות, מאפשר לגמלאי שירות המדינה להצהיר ולעדכן את פרטיהם, באופן מקוון ונגיש, ומסייע בהגנה על זכויותיהם ובהימנעות מתשלומי מס בגין חלק ניכר מן הקצבה החודשית, ועד לקבלת פטור מלא.

כיצד ניתן למלא את הטופס?

טופס 101 משרד האוצר מינהלת הגמלאות נמצא באתר המנהלת.

הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות הקלדת מספר הזהות האישי והטלפון הנייד כפי שנרשם במערכת, ובאמצעות קבלת קוד כניסה אישי לנייד במעמד הכניסה.

במקרה של קושי טכנולוגי או תקלה ניתן להסתייע ולקבל שירות טלפוני מעובדי המנהלת.

הטופס המופיע באזור האישי כולל את מרבית הפרטים הנדרשים, לרבות פרטים אישיים של הגמלאי, ותהליך המילוי של הפרטים הנוספים הנדרשים ועד לשליחה הוא קל ומהיר.

טופס 101 לגמלאים יש למלא עם היציאה לגמלאות ותחילת מימוש הקצבה, ולאחר מכן מדי תחילת שנת מס בחודש ינואר.

 

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי