close

בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין, שהוקצו לצורכי ציבור בפטור ממכרז – לרשויות מקומיות בלבד

הינך בעמוד אשר מציג את בקשה לאישור החכרת משנה של מקרקעין, שהוקצו לצורכי ציבור בפטור ממכרז – לרשויות מקומיות בלבד, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי