close

בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר, למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי

הינך בעמוד אשר מציג את בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר, למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי