close

בקשה לשימוש ביישום מקוון – אכלוס משתכנים כתב הצהרה והתחייבות לשיפוי

הינך בעמוד אשר מציג את בקשה לשימוש ביישום מקוון – אכלוס משתכנים כתב הצהרה והתחייבות לשיפוי, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי