close

הודעה מס’ פב/16 – הצבעת עובדי המדינה ובני משפחותיהם בחוץ-לארץ

הינך בעמוד אשר מציג את הודעה מס’ פב/16 – הצבעת עובדי המדינה ובני משפחותיהם בחוץ-לארץ, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי