close

הודעה על עדכון פרטים אישיים (900)

הינך בעמוד אשר מציג את הודעה על עדכון פרטים אישיים (900), הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי