close

הוראת משרד הביטחון מס’ 43.34: חוק עסקאות גופים ציבוריים

הינך בעמוד אשר מציג את הוראת משרד הביטחון מס’ 43.34: חוק עסקאות גופים ציבוריים, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי