close

הוראת משרד הביטחון 59.02: עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור בארכיון צה”ל ומעהב”ט

הינך בעמוד אשר מציג את הוראת משרד הביטחון 59.02: עיון בחומר ארכיוני הפתוח לציבור בארכיון צה”ל ומעהב”ט, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי