close

חוזר מנכ ל ” משרד החינו “כ, )א(8/תשסח ה אדר ב 1, ח”תשסה

הינך בעמוד אשר מציג את חוזר מנכ ל ” משרד החינו “כ, )א(8/תשסח ה אדר ב 1, ח”תשסה, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי