close

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969

הינך בעמוד אשר מציג את חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי