close

חוק הכנסת, התשנ”ד-1994 (סעיפים 63-59, שעניינם התפלגות של סיעה ופרישה מסיעה)

הינך בעמוד אשר מציג את חוק הכנסת, התשנ”ד-1994 (סעיפים 63-59, שעניינם התפלגות של סיעה ופרישה מסיעה), הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי