close

חוק שירות המדינה(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) התשי”ט-1959 והודעות על-פי חוק זה

הינך בעמוד אשר מציג את חוק שירות המדינה(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) התשי”ט-1959 והודעות על-פי חוק זה, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי