close

טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) (ביטול), התשפב-2021

הינך בעמוד אשר מציג את טיוטת תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון) (ביטול), התשפב-2021, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי