close

טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים) (ביטול), התשפב-2021

הינך בעמוד אשר מציג את טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים) (ביטול), התשפב-2021, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי