close

מסמך הבהרות לשינויים שחלו ביום 21.12.08 ב”מערכת 1000″ (רלוונטי למי שמחזיק בידו את המסמך הקודם מיום 25.11.08)

הינך בעמוד אשר מציג את מסמך הבהרות לשינויים שחלו ביום 21.12.08 ב”מערכת 1000″ (רלוונטי למי שמחזיק בידו את המסמך הקודם מיום 25.11.08), הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי