close

עמדות כלפי הזדקנות )”גילנות”

הינך בעמוד אשר מציג את עמדות כלפי הזדקנות )”גילנות”, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי