close

קביעת יושבי ראש של ועדות בחירות אזוריות לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט-1959

הינך בעמוד אשר מציג את קביעת יושבי ראש של ועדות בחירות אזוריות לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי”ט-1959, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי