close

קריטריונים לתקצוב סל “באים בטוב” ללמידה רגשית חברתית וצמצום אלימות בבתי ספר היסודיים, וחטיבות ביניים וחטיבות עליונות שנה”ל תשפ”ב, 2021-2022

הינך בעמוד אשר מציג את קריטריונים לתקצוב סל “באים בטוב” ללמידה רגשית חברתית וצמצום אלימות בבתי ספר היסודיים, וחטיבות ביניים וחטיבות עליונות שנה”ל תשפ”ב, 2021-2022, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי