close

שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות לעניין אישור ניהול תקין – ינואר 2020

הינך בעמוד אשר מציג את שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות לעניין אישור ניהול תקין – ינואר 2020, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי