close

תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס’…) (הסרת חסמים בתחום היבוא), התשע”ה–2015

הינך בעמוד אשר מציג את תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס’…) (הסרת חסמים בתחום היבוא), התשע”ה–2015, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי