close

תיקון פקודת הרוקחים (מס’ 20) (תיקון מס’ 2 – הוראת שעה), התשע”ג 2013

הינך בעמוד אשר מציג את תיקון פקודת הרוקחים (מס’ 20) (תיקון מס’ 2 – הוראת שעה), התשע”ג 2013, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי