close

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ”ט-1988

הינך בעמוד אשר מציג את תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשמ”ט-1988, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי