close

תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשע”ט-2018

הינך בעמוד אשר מציג את תקנות יסודות התקציב (שיפוט משמעתי), התשע”ט-2018, הופרט הינו אלגוריתם שסורק את הרשת בחיפוש אחר טפסים שיכולים לשמש כל אחד בחיי היום יום המנוע מיועד לחסוך את החיפוש המייגע באתרי ממשלה וכדומה

אנשים שחיפשו טופס זה התעניינו גם לגבי